Bleach Szerepjáték Wiki
Advertisement

Az osztag feladatköre[]

Az osztag fő feladatköre a Gotei 13 vezetése. A főkapitány és a hadnagy hozzák meg a legfontosabb döntéseket Seireitei-t illetően, természetesen a 46-ok Tanácsa mellett.

Az osztag bemutatása[]

Seireitei köztudatában az 1. osztag tagjai aktatologató íratmániásoknak vannak elkönyvelve, holott ugyanannyit számít nekik a papírmunka kényes feladatai mellett az erőnlét, mint akármelyik más osztagban. Ezért talán meglepetést okozhatnak egy-egy harc folyamán, aholis a tagok képzett fegyverforgatóként nyűgözik le halálisten társaikat. (Ebből kifolyólag a tagok kötelesek 2 pontot fegyveres harc képzettségre költeniük.)
Az osztag elsősorban az egyéni fegyveres harci tudás bővítésére és igénybevételére sarkalja a tiszteket. Továbbá az új hadnagy szorgalmazza a varázslatok megismerését, azok használatát, de legfőképpen az azokkal szembeni védekezést.
Az egység tagjairól azonban elmondható egyfajta maximalizmus, a hivatásuk melletti eltökéltség. A rájuk bízott feladatot igyekeznek mindig a lehető legjobban teljesíteni. A tisztek jó szervezőképességük és logikus gondolkodásuknak köszönhetően általában könnyedén helytállnak vezetői helyzetben (egy kiküldetés alatt egy csoport irányítása).

Az osztag szimbóluma[]

Az osztag virága a híres krizantém. A hazánkban temetők virágának elhíresült növény a keleti kultúrákban sokkal nagyobb szerepet tölt be. A Szigetországban például a Japán császár címerében is megtalálható szimbólum. Tehát királyi virágként tisztelik, s már rögtön eme jelképes szimbolikájával is összeköthető az osztaggal, hiszen az egység a specializálódásából kifolyólag biztosítja az egész Gotei 13 zavartalan működését.
A krizantém jelentései (általában) a pihenés, a nyugalom, de az igaz szívvel, és a csodálatos barát vagy kifejezések is hozzáköthetőek. Ne tessék félreérteni, az osztag nem tűri a lazsálást, viszont a tisztes munka után való csendes pihenést nem tiltja meg a szorgalmas tisztektől.
Az igaz szív és a csodálatos barát jelzőt pedig zavarba jövés nélkül mondhatjuk a tisztekre, hogy igyekeznek ekképpen élni és cselekedni.
Ugyanakkor a virág még színéből kifolyólag is rendelkezik különböző jelentésekkel, melyekből az osztagot leginkább a fehér krizantém jellemzi, mely az igazság szimbóluma. Ez jelkép támasztja alá leginkább az osztag mentalitását. Az osztag tagjai mindig igazak és tiszták, ha feladatuk ellátásáról van szó. Nem tűrik a szabályszegést, komolyan veszik a rendszert, melynek megvédéséért elköteleződtek.1

Az osztag szervezeti felépítése[]

Az 1. osztag fő feladatköre a Gotei 13 vezetése. Ahhoz, hogy ezt hatékonyan és eredményesen képes legyen véghezvinni, hét szorosan összetartozó, mégis különálló szekcióra oszlik. Mindegyik szekciónak egy tiszt a vezetője, a pozíciók nem személyhez, hanem ranghoz kötöttek. A hét szekció a hadnagy kezében fut össze, de a vezetők saját hatáskörükben szabad kezet kapnak. Minden hetet értekezlettel kezdenek a vezetők, hogy értékeljék az előző hetet, illetve megbeszéljék az előttük állót. Minden Sekushonnak külön irodahelyisége van.

Muhen no keibou (Ichisekushon)[]

Vezetője: Kinevezés alapján
Leírása: Tagjai a Gotei 13 legszigorúbb börtöneinek egyikét, a Mukent őrzik. Egykori kapitányok, hadnagyok, vagy különleges kinevezéssel erős tisztek kerülnek ebbe a szekcióba. Feladatuk csupán arra terjed ki, hogy a Muken feletti épületbe való be-és kijárást megakadályozzák, az illetéktelen behatolókat feltartóztassák. Az 1. osztagon belül teljesen elkülönülnek a többi Sekushontól, rangjuk alapján csupán a hadnagy és a Főkapitány felé tartoznak elszámolással és engedelmességgel.
A Muken valójában nem tartozik a szekciók közé, még a formális dokumentumokban is eredeti nevén szerepeltetik. Az Ichisekushon megszólítása évszázadok során ragadt rá abból az okból kifolyólag, hogy tagjai ne érezzék kívülállónak magukat az osztag berkeiben. Szóval ez az egység köztudatába beépült valójában pontatlan, de az osztag tagjai körében elfogadott kifejezés.

Nisekushon[]

Vezetője: Hadnagy, Hayakawa Yuki Hajime
Leírása: Ez az egység közvetlenül a hadnagy irányítása alá tartozik. A feladat különlegességét már a hadnagy által kinevezett harmincfős tagszám is prezentálja. A tagok között van a mindenkori 8-és 9. tiszti rangot betöltő halálistenek is. Ők segítik a hadnagy adminisztratív munkáját, dokumentálják a Sekushonok jelentéseit, és segítik a heti megbeszélés lebonyolítását. Továbbá ők végzik az osztagon belüli ellenőrzéseket, amennyiben a hadnagy nem tud eleget tenni eme kötelezettségeinek.
A szekció elsődleges feladata, hogy biztosítsák a diplomáciai kiküldetéseknél a kíséretet, a kapitányi és hadnagyi gyűlések zavartalan lefolyását, majd annak anyagának dokumentálását, tudósítják az értintette(ke)l a Soutaichou által kimondott nyomatékos ítélete(ke)t, illetve ők felelnek még az különleges helyzetekkor érvénybe léptetett a háziőrizetért* és Senkaimon felügyeletéért is. (Ők nyitják/zárják a kaput. Engedély nélkül nem engedhetnek át senkit!) Ez az egyetlen szekció, melynek minden egyes tagja viseli a jinbaorit.

  • Háziőrizet: Amennyiben egy osztag működése a Gotei 13 számára kérdőjelessé válik, abban az esetben rendelhetnek el házőrizetet. Míg a kutatások folynak, a házőrizett alatt lévő egység tisztjei zanpakutouit átmenetileg elkobozzák, továbbá folyamatos őrséget állnak azon osztagon kívül-és belül. Kapitányi engedély nélkül a terület ez idő alatt nem látogatható és nem elhagyható. A gyanús személyeket kérdés nélkül letartoztathatják.

Sansekushon – Felügyeleti Szekció[]

Vezetője: 3. tiszt, Hino Kagura
Leírása: Ők a Gotei 13 ellenőrzésével foglalkoznak, bármelyik Sekushontól kaphatnak értesítést, amennyiben olyan fiaskót találnak, mely záros időn belül ellenőrzésre szorul. Elmaradt jelentéseket hajtanak be az illetékesektől a Gotei 13 zavartalan működése érdekében. Továbbá feladatuk közé tartozik az is, hogy a Rokusekushon által kiosztott pénzek felhasználását is figyelemmel kísérjék, ellenőrizzék, nehogy elpanamázzák azt.
A hadnagyon kívül egyedül eme szekció vezetőjének van felhatalmazása arra, hogy egy osztagot mindenfajta hibajelzés nélkül ellenőrizzen.

Yonsekushon – Befutó Szekció[]

Vezetője: 4. tiszt, Ueno Mitsuyuki
Leírása: Ők felügyelik, raktározzák, ellenőrzik a Gotei 13 osztagaitól bejövő jelentéseket, kérvényeket. Ezeket több nagy csoportba szelektálják, s eszerint tárolják vagy továbbítják feldolgozásra másik szekciónak. Feladatuk az összes jelentés rendben tartása és őrzése, hogy azok szükség esetén használhatóak legyenek. Ezenkívül pedig ellenőrzik is a jelentéseket, amikben ha hibát észlelnek a megfelelő illetékes felé írásban jelzik azt. Ebből kifolyólag ők akár el is utasíthatnak egy-egy kérvényt vagy jelentést amennyiben nem felelt meg az előírásoknak.

Gosekushon – Beosztó Szekció[]

Vezetője: 5. tiszt
Leírása: Tagjai az Akadémiát frissen elvégzett shinigamikat segíti, adminisztrálják őket, valamint a megfelelő osztagba besorolják. Szorosan együtt működnek a Mizushima-házzal, akik jelentésben továbbítják nekik a tanulók legfontosabb adatait, jegyeit, teljesítményüket, hiszen ezek alapján osztják be őket a számukra ideális helyre. Ezek sokszor osztagjavaslatokat is tartalmaznak. Mind a diáknak, mind a kapitányoknak lehetőségük van arra, hogy meghatározzák, hova kerüljön a végzett shinigami, ehhez csupán egy kérelmet kell kitölteni és továbbítani a Shisekushon számára. Ez a szekció foglalkozik továbbá az áthelyezésekkel is.

Rokusekushon – Elosztó Szekció[]

Vezetője: 6. tiszt
Leírása: Tagjai az osztagoknak járó pénzek elosztásáért felelnek, ők határozzák meg, hogy melyik osztag mennyi pénzt, és mire kap, illetve a shinigamiknak járó fizetést is ők rendezik. Lehet külön támogatást, vagy egyéb juttatást is igényelni, csupán a megfelelő formanyomtatványokat kell kitölteni. Mint gazdasági szervezet, ők foglalkoznak a használhatatlan segédeszközök cseréjével, természetesen megfelelő indokoltság esetén, illetve a felújításra szoruló épületek ügyeit is ők rendezik. Mindemellett tartozások ügyében is ők tesznek intézkedéseket.

Nanasekushon – Kiküldetés Szekció[]

Vezetője: 7. tiszt
Leírása: A küldetések kiosztásával foglalkoznak elsődlegesen. A beérkező felkéréseket fontossági sorrendbe állítják, majd specializálódásra osztják, hogy mely osztagnak a tagjaira van a feladat megoldásához szükség. Ezután a szóba jöhető shinigamikat veszik számításba, egy különleges programmal, ami keresőszavak beírása után a kiküldhető tisztek nevét adja meg. Ezután akár pokollepkével, vagy személyesen értesítik őket, hogy milyen feladatot kell elvégezniük a küldetés egyéb lényeges információival együtt.

Az osztag tagjai[]

Kapitány: Fujimoto Masayoshi
Hadnagy: Hayakawa Yuki Hajime

Hino Kagura – 3. tiszt
Ueno Mitsuyuki – 4. tiszt
Urufu Mae – tiszt

Az osztag volt tagjai[]

Shiranui Naomi – exhadnagy
Ebisawa Kyousuke – exhadnagy

Advertisement