Bleach Szerepjáték Wiki
Advertisement

Az alábbi leírás az osztag fórumon érvényes adatait tartalmazza. A feladatkörök megnevezése és leírása saját szerzemény, melyeket kérésre kiegészítünk, de nem feltétlenül igazodnak az eredeti mangához és animéhez!

Az osztag szimbóluma[]

12

A növényi jelképek közül az osztagot a bogáncs szimbolizálja, a „bosszú és szigor” jelentéssel bír, jellemezve az osztag könyörtelen és kemény felépítését. A bogáncs jelentéseibe az önsanyargatás is beletartozik, ezzel utalva az osztagban folyó munkálatokra, hiszen a tisztek gyakran önmagukról is elfeledkeznek munkálataik iránti elhivatottságuk miatt. 

Jelentése virágnyelven: „Az élet költészete nyomtalanul halad el melletted.”

Az osztagról[]

A 12. osztag egyben a kutatórészleg is, az osztagbeliek főleg a veszélyes kísérletekkel szoktak foglalkozni. Fontos megjegyezni, hogy a 12. osztag rendelkezik Seireitei egyetlen laboratóriumával, így az osztag a tudományos kutatási munkálatok fellegvára, tevékenységük igencsak széles skálán mozog. Maga az épület kívülről nem tér el a többi osztag épületeitől, ám belső felépítése már igencsak felülmúlja az átlagot.

A laboratórium[]

A földszinten mindössze egy alapkellékekkel felszerelt labor található csupán, aminél nem túl nagy probléma, ha kívülállók a tiltás ellenére használatba veszik. A tényleges laboratórium lejjebb található: több emeletnyi szintezéssel, különleges biztonsági szabályokkal felépített – vagyis inkább leásott létesítmény. A földszintről, személyre szabott jelszóval, és reiatsuminta-ellenőrző rendszerrel felszerelt biztonsági kapun lehet az első szintre vezető lépcsősorra jutni. A szintek száma lefelé haladva növekszik, így az első a második fölött, a hatodik a hetedik fölött található. Az első szinttől már nem csak lépcsőn, hanem különleges, a mechanikai részleg által fejlesztett lebegő szállítóeszközökkel is lehet a szinteken közlekedni. A szintek között egy központi aknában, függőlegesen mozgó és programozható panelek könnyítik a lejutást. A központi akna továbbá minden szinten átjárható vízszintesen közlekedő panelekkel is, hogy leegyszerűsítse a közlekedést. A részlegek a folyamatos fejlesztések révén a legmodernebb felszereléssel rendelkeznek, ide tartoznak az érintőpanelek, és a szintén érintőképernyős monitorok, továbbá a részlegek egyéni felszerelései is.
A lefelé haladó panelek miatt valamelyest látható az osztag épületének szerkezeti felépítése is. Eszerint minden szint között található egy 1-2 méter magas, levegővel teli rés, biztonsági okokból, bár maga a fémszerkezet is elég erősnek mondható. Ám így az esetleges robbanások következtében a szintek nem omolhatnak egymásra. Továbbá minden szinten fellelhető egy vészhelyzeti terem, amely 1-2 hétre elegendő ellátmányt tartalmaz a részleg dolgozói számára, ha esetleg nem tudnának visszajutni a felszínre. Ez utóbbit segíti, hogy minden szint rendelkezik egy-egy biztonsági aknával a következő, valamint a legfelső szintekre. 
Az osztag biztonsági protokollja előírja a felvételek folyamatos készítését valamennyi szinten – ez alól a földszint és a látogatók sem képeznek kivételt. Ezek az adatok a kapitány által kerülnek archiválásra, így csak neki van hozzáférése a felvételekhez. Céljuk, hogy balesetek okai visszakereshetőek legyenek, ezáltal okulva az elkövetett bakikból és később kikerülni őket.

A titkosított részleg a 4. szinttel egy síkban helyezkedik el, odajutni a karbantartók szintjén keresztül lehet, egy jelszóval, retina- és reiatsuminta-szkennerrel, engedélyellenőrzővel ellátott folyosón át. A titkosított részleg azon kiváltságban részesült, hogy minden olyan biztonsági felszerelés, ami egyébként szintenként lelhető csak fel, az ő részlegükön is megtalálható.

Az osztag részlegei[]

  • Titkosított részleg: Munkájuk a névből eredően nem ismert. A munkarészlegük egy elkülönített laborban található, melyben kizárólag védőruhával engedélyezett a bejárás, kijárásnál pedig sterilizáláson kell végigesni. A belépésnél szigorított intézkedések vannak, szükség van ujjlenyomatra és retinaszkennerre és egy bizonyos személyi kártya leolvasására is, emellett minden személynek speciális jelszava van. Ide csak a legkiválóbb tudósok kerülnek. Részlegvezetőjük nincs, ők a 12. osztag két vezető tisztjének tartoznak rendszeres jelentéssel. A nem ott dolgozók esetében kapitányi vagy hadnagyi engedély szükséges a bejáráshoz. A laborban a 4. szinten találhatók, a fő épülethez képest oldalirányban.
  • Megfigyelő részleg: Itt tartják szemmel magát Sereteit és a 12. osztag területét is különböző megfigyelőeszközök segítségével. Ők fogják be az Emberek Világába kiküldött halálistenek jelzéseit és az ő feladatuk közé tartozik a különböző kontinensek helyzetének figyelése és a különleges, nem ismert jelek fogadása, annak jelentése a részlegvezetőnek, ki továbbítja azt a felsőbb köröknek. Eme részleg feladata a kapitányok és hadnagyok erejét lepecsételésének megtörése az Emberek Világában, amennyiben az illető kérvényezi azt és megkapja rá az engedélyt. Ezt maga a részlegvezető is megadhatja, amennyiben szorult a helyzet. Emellett ők gondoskodnak a pajzsról is, mely a nagyobb kimenetelű károk megakadályozásáért tudnak aktiválni az Emberek Világában jelző halálistenek számára. A jelentést, akárcsak a többi szankciónál a részlegvezetőnek kell leadni. Belépés csak kapitányi és hadnagyi engedéllyel lehetséges kívülállók számára. Más részlegekből szabad a bejárás, adatokat bármikor lekérhetnek és továbbíthatnak számukra a részlegvezető egyeztetésével. A részleg vezetője a mindenkori 3. tiszt. Külön érdekesség, hogy nem a laboron belül van a főhadiszállásuk, hanem az 1. szintről elérhető saját kis tornyukban.
  • Űr – és Térkutatások, illetve átjáróvizsgálatok: Ennek a részlegnek a kutatási anyaga elsősorban a térrel kapcsolatos dolgok köré épül. Különös figyelem jut az űrkutatásnak, illetve a csillagászatnak - ezeken a területeken jóval fejlettebbek, mint az emberek technológiái, még műholdak és űrállomások vagy szondák nélkül is. A térkutatási divízióhoz tartozik a dimenziók elméleti és gyakorlati kutatása, ezek reiatsuval történő manipulálásának elmélete, szabályainak és törvényeinek felfedezése, illetve ezekkel való kísérletezés is - utóbbi szigorúan kapitányi vagy hadnagyi engedéllyel a veszélyessége miatt! Továbbá a részleg egyik specialitása a különböző fajok által létrehozott átjárók tulajdonságainak vizsgálata és összehasonlítása, valamint ezek jellemzőinek felfedezése, a jobb megértés és kiismerés végett, hogy a világok közti utazás biztonságosabbá tétele lehetséges legyen. Ezen kívül a részleg foglalkozik még a teleportálás és időutazás elméleteinek és törvényeinek kutatásával. Kísérleteikhez a veszélyesség miatt itt is a kapitány vagy a hadnagy engedélye szükséges. Említenem sem kell, hogy a részleg osztagon belüli adatcseréje a részlegvezető; külsősök számára belépés és adatcsere csak kapitányi vagy hadnagyi engedéllyel lehetséges. A részleg vezetője a mindenkori 4. tiszt, a laborépületen belül a 7. szinten található.
  • Modern technológia részleg: Új technológiai vívmányok, eljárások és módszerek keresésével, fejlesztésével foglalkozik. Ide tartozik többek között az atomtechnológia, energiafejlesztés, holotechnológia és az MI-k fejlesztése is. A fő szakirány az elektronika, illetve értelem szerűen a modern technológia. Ez a részleg a maga nemében sokkal fejlettebb módszereket és eszközöket használ, valamint jóval megelőzi az emberek technológiáját, és ők látják el új, modernebb felszereléssel a 12. osztag minden részlegét, éppen ezért fontossága kiemelkedő. Céljai közé tartozik az osztag energiafejlesztésének és kutatási eljárásainak fejlesztése, hogy ezek gazdaságosabban működhessenek. A lehetőségek száma a részlegen belül végtelen, hiszen gyakorlatilag bármivel foglalkoznak, ami modern, vagy a haladás egy új irányát képviseli. Fejlesztéseik közül csak az jut el a többi részleghez, amit a kapitány vagy a hadnagy engedélyez, és előzőleg már átjutott a részlegvezető szűrésén. Belépés idegenek számára csakis az osztag vezetésének engedélyével történik; osztagon belül a részlegvezetőhöz lehet fordulni mindenféle óhajjal-sóhajjal. A részleg vezetője a mindenkori 5. tiszt, a laborépületen belül a 6. szinten található.
  • Gén – és reiatsu technológia részleg: Mint azt a neve is mutatja, elsősorban a már embereknél is egyre fejlődő gén-, illetve egy különleges kutatási területtel, a reiatsu-technológiával foglalkozik. Igen szerteágazó génkutatási anyaggal és feljegyzésekkel rendelkező részleg, melynek bizonyos fejlesztéseinél javasolt a nanotechnológia minimális ismerete is. A reiatsu-kutatásokkal foglalkozó divíziója a részlegnek a különböző élőlények reiatsu-adataival, lenyomataival, illetve mintáival foglalkozik, és különös fontosságot kap ezen adatsorok összehasonlítása is. A két divízió nem véletlenül tartozik egy részleghez, hiszen a különböző fajok ilyen-olyan adatainak összevetésével ezen lények gén- és reiatsu-állományáról nyerhet egy összetettebb képet az itt dolgozók. Az ide tartozó tudósok egytől-egyig a részlegfelelős tisztnek jelentenek, aki a kapitánynak közvetít. Mint a legtöbb részleg, adataikat csak engedéllyel osztják meg a többi részleggel; kívülállók pedig csak a kapitány engedélyével kaphatnak betekintést a kutatási anyagba, a visszaélések elkerülésének érdekében. A részleg vezetője a mindenkori 6. tiszt, a laborépületen belül a 3. szinten található.
  • Fegyverfejlesztési részleg: Különböző fegyverek építésével, újításával és a még ismeretlen, avagy kevésbé ismert támadóeszközök kutatásával foglalkozó részleg. Itt hozzák rendbe a súlyosan sérült zanpakutokat is. Fokozottan tűz – és robbanásveszélyes a hely, mivel nem biztonságos fegyverek összeszerelése is megtörténhet a részlegen, mely tűz –és személybalesethez is vezethet. Emellett itt állítják elő a speciális tölteteket már szabadalmazott fegyverekhez, illetve itt kerül sorozatgyártásra a különböző kristályok is, mely a zanpakutok felerősítését szolgálják. Kapitányi engedélyekkel speciális felszerelést elkészítését is vállalják más halálisteneknek számára. A tudósok rendszeresen kötelesek jelenteni a részlegfelelős tisztnek a kutatásaik állapotáról. Adatokat csak kapitányi engedéllyel adhatnak ki, illetve belépéshez is a 12. osztag vezetői rétegtől kötelesek kérni a kívülállók. A részleg vezetője a mindenkori 7. tiszt, a laborépületen belül az 5. szinten található.
  • Mechanikai részleg: A 12. osztag ezen részlege foglalkozik a mechanikai fejlesztésekkel, mint a robottechnológia, vagy a különböző mozgások, harcművészetek tanulmányozása. A járműfejlesztés is ide sorolható, bár ezen kutatási terület csakis az osztagon belüli közlekedésre alkalmas eszközök fejlesztésére specializálódik, illetve az emberi közlekedés és tömegközlekedés tanulmányozására. A részleg fő specialitása azonban a robotok, cyborgok és droidok fejlesztése, emiatt bizonyos tagok foglalkozhatnak nanotechnológiával is. Nem elhanyagolható a harcművészetek mechanikájával foglalkozó kutatási anyag, mely a már említett küzdésformáról tartalmaz széleskörű adatsorokat, valamint dokumentált anyagot; továbbá a felsorolt kutatási területek kiegészítőinek gyártása és fejlesztése is ehhez a részleghez tartozik. Akárcsak a többi részleg, itt is a felelős tisztnek jelentenek a tudósok, aki ezeket az adatokat a kapitánynak illetve a hadnagynak továbbítja. Adatcsere osztagon belül a részlegvezető; idegeneknek belépés és adatcsere is csak a kapitány vagy a hadnagy engedélyével lehetséges. A részleg vezetője a mindenkori 8. tiszt, a laborépületen belül az 1. szinten található.
  • Biológia – és Kémia részleg: Ez a részleg a biológia illetve a kémia területén végez különböző kutatásokat, így főként állat- és növénytannal, valamint vegyületekkel foglalkozik, valamint nem elhanyagolhatóak biokémiai kutatásaik sem. Sejtmintákkal, Soul Society, Hueco Mundo, és az Emberek világának élővilágával is foglalkoznak, így ha a shinigami valamire kíváncsi ezzel kapcsolatban, náluk érdemes információt kérni - persze szigorúan időpont- és engedélyegyeztetés után. A kémiai és biokémiai szakosodások káros, illetve gyógyhatású anyagok hatásaival és létrehozásával foglalkoznak, de kísérleteik előtt a részlegvezető írásos engedélyét kell kérniük. A részleg egyik ritkább kutatási területe a sejtregeneráció is. Általánosságban elmondható, hogy csekély részben foglalkoznak a 4. osztag szakterületével is. Osztagon belüli adatcseréhez a részlegfelelős; külsős számára adatcseréhez és belépéshez a hadnagy vagy a kapitány engedélye kell. Megjegyzés: mivel a részleg kutatási anyaga segítséget nyújthat a gén- és reiatsutechnológiához, a két részleg közötti kommunikációhoz csak a részlegvezetőkkel kell egyeztetni. A részleg vezetője a mindenkori 9. tiszt, a laborépületen belül a 2. szinten található.
  • Karbantartók: Eme részlegen azok a tudósosok tartózkodnak, kiknek nincs kifejezetten tudományban lévő érdeklődési körük, melyen komolyabban továbbszakosodnának, avagy egyik tudományágban sem rendelkeznek kiemelkedő ismeretekkel, csupán az alapokkal. Az osztagon belül és kívül is ők végzik a különböző rendbe hozásokat, amennyiben azt egy 12. osztag által kiadott ketyere okozta. Munkájuk az osztagon belül a károk rendbetételéért felelősek, káros anyagok terjedése esetében az ő feladatuk megszüntetni annak további szivárgását, lezárolni az akkor veszélyesnek titulált közlekedési utakat a laborban. De segéderőnek is gyakran kérik őket más részlegekhez. Az itt dolgozókat a részlegvezető szokta eligazítani, illetve neki kötelesek leadni a tisztek havi jelentésüket. A más szankcióba tartozó csoportok bármikor kérhetnek segéderőt tőlük a részlegvezetőn keresztül egyeztetve. Továbbá az osztagba kerülő, militánsabb szemléletű shinigamik is ide kerülnek: ők felelnek a rend fenntartásáért, felügyelik a beléptetőket, és adott esetben ellenőrzik az engedélyeket. Részlegükbe való belépéshez kapitányi, vagy hadnagyi engedély szükséges. A vezetője a mindenkori 10. tiszt, részleg a laborépületen belül a 4. szinten található.

Az osztag tagjai[]

Yoshida Yoriko - kapitány
[[ ]] - hadnagy
Yoshida Yuko - 3. tiszt
Abukara Ichirouta - 5. tiszt

Az osztag volt tisztjei[]

Advertisement