Bleach Szerepjáték Wiki
Advertisement
Bount jel

A bountok jelképe

A Bountok (バウント, Baunto) olyan emberek csoportja, akik emberi lelkeket elfogyasztásával tesznek szert örök életre és nagyobb erőre.

Áttekintés[]

Vámpír

A bountok, mint vámpírok

A bountok a quincykhez hasonló élőlények, a különbség csak annyi, hogy nekik egy különleges alkotóelem fogja körbe az emberi lelküket. A bountok különleges képessége, hogy képesek elnyelni más emberek lelkét, sajátjukat erősítve vele. Ennek a képességnek köszönhetően a bountokat az emberi történelemben többször is Vámpíroknak vagy éppen Boszorkányoknak nevezték.

Mivel egy shinigami tudós véletlen hozta létre a bountokat, ezért egy időben kapcsolatban álltak Soul Societyvel. Jelenleg viszont a bountok csak egy kis létszámú faj, annak ellenére, hogy régen elég sokan voltak. Körülményeikből adódóan nem tartoznak Soul Societyhez, sem az Emberek Világához, kívülállók, akiket egyik világban sem fogadnak el.

A természetes képességek, amit birtokolnak egyedi létrejöttük miatt, különbözik az egyszerű emberekétől, de még a quincykétől is. Ezen képességek közé tartoznak a következők:

Reishi elnyelés

Egy bount a környező reishivel gyógyítja sebét

Reishi Elnyelés: A bountok képesek magukba olvasztani a környezetükben lévő reishit, amivel képesek begyógyítani sérüléseiket és erősíteni a képességeiket. De mivel az Emberek Világában csak kis mennyiségű reishi található meg, így ott nem is tudják ezt a képességüket igazán kihasználni, mivel csak nagyon minimális eredményt tudnának vele elérni.

Lélek Elnyelés: A bountok általában akkor nyelik el az emberi lelkeket, miután az adott személy meghalt és arra vár, hogy átkelhessen Soul Societybe. De élő emberek lelkét is képesek elvenni, ami természetesen együtt jár az áldozat halálával. Viszont íratlan szabály a bountoknál, hogy élő emberek lelkét ne nyeljék el.

  • Halhatatlanság: Emberi lelkek elnyelése miatt a bountok nem képesek meghalni természetes úton, örökké tudnak élni.
  • Megerősödés: Élő emberek lelkének elnyelésével még nagyobb erőre tehetnek szert a bountok, mintha halott emberek lelkét nyelnék el.

Történet[]

Kísérlet

A kísérlet

A bountokat Ran'Tao hozta lépre egy véletlenül bekövetkezett robbanás eredményeként egy tudóscsoport kísérlete alatt. A kísérlet célja az volt, hogy örök életet teremtsenek a már így is lassan öregedő Shinigami lelket alapul véve. A bekövetkezett robbanás beleavatkozott a lelkek körforgásába, pontosabban azokban a lelkekben fejtette ki hatását, amelyek újjászülettek az Emberek Világában. Ez vezetett egy új, magas lélekenergiával rendelkező emberi faj létrejöttéhez, a bountokhoz.

A bountok szétterültek az Élők Világában, ezzel megszületett egy faj, ami soha nem öregedett, amint elért egy bizonyos életkort, ezért a többi ember kívülállókként kezdte kezelni őket. Ran'Tao, egy shinigami tudós, akinek hibájából létrejöttek a bountok, összegyűjtötte a legtöbb bountot egy titkos barlangrendszerbe, hogy ezzel próbálja javítani az életmódjukat, ugyanis felelősnek érezte magát értük.

Rantao 46-ok

A 46-ok Tanácsa előtt

A 46-ok Tanácsa viszont máshogyan gondolkodott ezzel kapcsolatban. Már önmagában azt szégyenként élték meg, hogy a balesetben létrejött egy faj véletlenül, nem mellesleg a robbanásban Seireitei tizede megsemmisült, ráadásul ott volt a lehetséges fenyegetés, amit a világok közötti egyensúlyra jelenthettek. Ezek miatt titkosították a kudarcba fulladt kísérletet és elrendelték a bountok kivégzését. Egy csapat shinigamit ki is rendeltek a bountok megölésére, de egy részüknek sikerült elkerülniük a halált.

A túlélő bountok nomádokként vándoroltak a világban, így tökéletes célpontot jelentettek a hollowknak. Ebben az időben sikerült a legtöbbeknek aktiválniuk a bábjaikat, hogy meg tudják védeni magukat. Később egy kisebb csoport elhatározta, hogy átmennek Soul Societybe a quincyk erejének felhasználásával. Tervük nem volt sikeres, mert a quincyk ellenálltak, harcba bocsátkoztak, majd a shinigamik ezt kihasználták és megöltek majdnem mindenkit. Így mára már nagyon kevés számban találhatóak meg a bountok.

Képességek[]

A bountok képtelenek az öregedésre, ami annak köszönhető, ahogyan fennmaradtak: Emberek és más lélekenergiával rendelkező fajok lelkét fogyasztják el, ami potenciálisan megnöveli az erejüket. Ennek következtében terméketlenek is lesznek, vagyis nem képesek utódot nemzeni. Eddig csak egy kivétel volt ez alól, Sōma Yoshino.

Reiatsu elrejtés: A bountok természetes képessége, hogy képesek elrejteni jelenlétüket, így szinte lehetetlen megtalálni őket, ha nem akarják.

Bount Pecsétek: A bountok pecsétükkel több dologra is képesek, amik a következők:

Bitto pecsét

A bittok születésekor látható bount pecsét

  • Zeig, Mein Doll (Jelenj meg, Én Bábom): A bábok legelőször megidézése/létrehozásáért felelős parancs. Egy rituálé meghatározott lépésekkel és igézéssel előzi meg a parancsot.
  • Zeige Dich! (Mutasd Magad!): A bábokat megidéző parancs, ami hasonló, mint a shinigamik shikai parancsa, a különbség csak annyi, hogy a bountoknál mindenkinek ugyanaz a parancs.
  • Zeigt Euch, Neuen Leben (Mutassátok magatokat, Új Életek): Egy termékeny bountot feláldozva, létrehoz új bábokat, a Bittokat.
Tor

A bountok Senkaimonja

Térmanipuláció: Nagy számú lelket felfalt bountok képesek manipulálni a teret. A képesség működtetéséhez szükséges verbális parancsok:

  • Andere Welt anschliessende Port, tauch' dich sofort auf! (Portál, mely összeköt egy másik világgal, jelenj meg most! - hibás némettel) - Ez a parancs létrehozza a Senkaimont, mely egy szürke kő portál képében jelenik meg, közepén sötétzöld és fekete kavargással.
  • Mache sogleich das Tor fuer unsere Bounto auf! (Nyisd meg a kaput a Bountjainknak!) - Ez a parancs megnyitja a Senkaimont és képessé teszi a jelenlevő bountokat, hogy átküldjék rajta a lelküket a Soul Societybe. Hosszú idő végrehajtani, ám jelentősen lerövidül, ha a parancs kiadásával egy időben átlőnek egy quincy-nyilat a portálon.

Helyváltoztató képesség: A shinigamik Shunpojához hasonlóan a bountok is rendelkeznek helyváltoztató képességgel.

Bábok[]

Bábok

Egy csapat báb harcba indul

A Bábok (ドール Dōru) olyanok a bountoknak, mint a shinigamiknak a Zanpakutōjuk. Ugyanúgy mint a zanpakutō, a bábok is a tulajdonosuk erejének kivetülései. És szintén a zanpakutōkhoz hasonlóan, személyiségük is hasonló a tulajdonosukéhoz, de a báboknál van egy bizonyos fokú személyiség változás.

A fő különbség a báb és a zanpakutō között az, hogy hogyan is működnek. A zanpakutōval ellentétben, aminek személyiségi általában szunnyadó, kivéve ha a shinigami beszél hozzájuk, a bábok személyisége folyamatosan domináns aktiválás után. A bábok önállóan is tudnak cselekedni, de bármikor vissza lehet őket zárni.
A bounto képessége, hogy irányítsa a bábját, az egyéni erején és a bábbal való kapcsolatán alapul. Befolyásoló tényező, hogyha a báb vagy a bountja súlyosabban megsérül. Ha a báb sérül meg, akkor meg van rá a lehetőség, hogy a bount elveszti felette az irányítást, ha pedig nagyon megsérül visszakerül lepecsételt formájába. Ha a bount sérül meg, akkor a bábjuk elvesztheti a józan eszüket és megölhetik a gazdájukat. Ez akkor is megtörténhet, ha a báb túl gyengének találja bountját.

Báb pecsét

Egy báb megidézése

A bábok tárgyakba vannak pecsételve és előhívják őket onnan, amikor szükség van rájuk. Ezek a tárgyak minden bountnál más és más és általában a báb képességeihez igazodik a kinézete. Ha elő akarják hívni a bountok bábjukat, kimondják a parancsszót, "Zeige Dich" ami németül azt jelenti, hogy "Mutasd magad".

Szertartás

A szertartás

A báb első megidézésénél a bountnak egy szertartást kell tartania egy adott idézéssel. A szertartásnál szükség van kénre, foszforra, szénre, vízre, zsírra, magnéziumra és mészre (az emberi test összetevőire). Idézés után a báb mérete kicsi, de idővel megnő, ahogy a bount ereje növekszik.

Néhány bount képes átváltoztatni a bábját sokkal hétköznapibb fegyverré, például baltává, vagy ostorrá. Ez a képesség nem keverendő össze az olyan bábokkal, akiknek alapból fegyver alakja van.

Bitto[]

Bitto

A Bittok (ビット, Bitto) a bábok egy különleges formája, moszkitókra hasonlítanak és képesek leszívni az élő emberek lelkét. Ezt folyadék formájában koncentrálják a testükben, amit a bountok meg tudnak inni. Testük közepén ezt a vörös folyadékot tároló fiola található, hogy könnyen ki lehessen venni az italt a bitto testéből. Miután a bount megitta az italt, egyből érzékelheti a hatását, ereik kitüremkednek bőrük alól és egész testüket átitatja a nagy erő.

Eszközök[]

Bount medál: A medál aktiválásával a használó kölcsön tudja venni a Jōkaishō erejét ideiglenesen, így megnövekszik az lélekenergiája egy rövid időre. Volt rá példa, amikor egy bount használta ezt a medált veszélyhelyzetben, sikerült egyesülnie a bábjával és a testén hátra maradt a bountok jelképe, ugyanis a medál ezután a dolyamat után megsemmisült. Aktiválva | Normál alak

Bount medál

Jōkaishō: A bountokat létrehozó robbanás előtt, a kutatásokhoz Reishi generátorokat használtak. Ezeket nevezték Jōkaishōnak. A robbanás után, Seireitei tizede megsemmisült, ezért az összeset lepecsételték és nem használták többet, mert veszélyesnek ítélték. Ha nincs lepecsételve, vagy a pecsét meggyengült rajta, akkor a bountok erőt tudnak belőle meríteni és akár robbanásra is késztetni azokat. Eredetileg | Lepecsételve

Jokaisho

Bountok elleni eszközök[]

Kés
  • Kés: Speciális anyagból készült fegyver, amivel ha megsebesítünk egy bountot, nem képes azután elnyelni a reishit és begyógyítani a sérüléseit.
  • Bount Szenzor: Mivel a bountok el tudják rejteni a lélekenergiájukat, ezért szinte csak egy Bount Szenzorral lehet őket érzékelni, bemérni a helyzetüket. De ezzel sem mindig lehet őket megtalálni, hiszen teljesen nyugalmi állapotban még ezzel sem lehet őket bemérni.
Advertisement