Bleach Szerepjáték Wiki
Advertisement
Gotei 13
Gotei13symbol
Kanji 護廷十三隊
Romaji Goteijūsantai
Magyar név 13 Védelmi Osztag
Adatok
Alapító(k) Yamamoto Genryūsai Shigekuni
Főhadiszállás Seireitei, Soul Society
Vezető(k) Főkapitány
Fontosabb tag(ok) 13 osztag kapitányai
Egyéb tag(ok) 1. osztag, 2. osztag
3. osztag, 4. osztag
5. osztag, 6. osztag
7. osztag, 8. osztag
9. osztag, 10. osztag
11. osztag, 12. osztag
13. osztag
Hovatartozás Soul Society
Feladat Soul Society védelme

A Gotei 13 (護廷十三隊, Goteijūsantai, 13 Védelmi Osztag) Soul Society elsődleges katonai ágazata és fő katonai szervezete, ahova a legtöbb shinigami csatlakozik az Akadémia elvégzése után.

Információ, feladatkör[]

A szervezetet Yamamoto Genryūsai Shigekuni alapította több, mint ezer évvel ezelőtt, Osztagok néven. Eme organizáció nem volt más, mint egy csapatnyi vérszomjas gyilkos csoportosulása, ettől függetlenül az akkori felállás messze erősebb volt a mostaninál. A békés időszaknak köszönhetően azonban ez megváltozott, a shinigamik találtak valamit maguknak, amit érdemes volt megvédelmezniük, ezért a régi Osztagokból megszületett a ma is ismert Gotei Juusantai.

A Tizenhárom Védelmi Osztag katonai erőként szolgál, elsődleges feladatai a következők:

 • A Tiszta Lelkek Városának, Soul Society központjának védelme.
 • Az osztagok tagjainak kivezénylése ellenséges területre harci műveletek végrehajtásának érdekében.
 • Alkalmi harci alakulatok kivezénylése az Élők Világába, annak védelme céljából.
 • A halottak lelkeinek Soul Societybe vezetése.

A manapság elterjedt, modern katonai szervezetektől eltérően a Gotei 13 nem működik együttesen, összetartó egységet alkotva. Az osztagok élén álló kapitányok saját belátásuk szerint adják ki parancsaikat, csapataikat a nekik tetsző felállásban és küldetések elvégzésére utasítják. A fő feladat alapvetően a Seireitei védelme, azonban Rukongai egyes kerületein és az Emberek Világán is rajta tartják szemüket.

Hivatalosan az Onmitsukidō, a Kidōshū és a Daitenshi nem tartozik a Tizenhárom Védelmi Osztag közé, bár a 2. osztag kapitánya egyben az Onmitsukidō Főparancsnoka is, így a Titkos Mozgó Alakulatot mégis ellenőrzése alatt tartja. Habár a Kidōshuu és a Daitenshi független, működésükkel sokszor segítik a Gotei 13-t.

Felépítés[]

A Gotei 13, ahogy a neve is mutatja, tizenhárom részre, úgynevezett osztagra tagolható. Némelyek ezek közül különleges feladattal is rendelkeznek. A szervezetet a főkapitány vezeti, akinek minden problémás ügyben döntő szerepe van, elszámolással tetteit illetően csakis a Negyvenhatok Tanácsa felé tartozik.

Ahogy minden hadseregben, úgy a Gotei Juusantaiban is létezik egyfajta hierarchikus felépítés. Húsz beosztás áll a tisztek rendelkezésére, ám azok, akik nem töltenek be tiszti rangot, nem kapnak semmilyen megkülönböztetést. Minél alacsonyabb ez a szám, az illető annál magasabb pozícióval rendelkezik. Egyedül a képességek alapján kerül eldöntésre, hogy ki milyen rendfokozatot kap.

Kapitányok tanácsa[]

A kapitányok gyűléseinek színhelyeként az Első Osztag főépületének nagyterme szolgál, ahol fontos kérdéseket vitatnak meg mind saját osztagukkal, mind pedig Soul Societyvel kapcsolatban. Ezek a tanácskozások általában nagyon formálisak, vezetésük a főkapitány feladata. Az előbb említett személy kivételével minden kapitány egyenlőnek számít, azonban egymás osztagaira nem rendelkeznek kihatással, kivéve, ha a főkapitány másképp nem rendelkezik. A döntéseket egybehangzó egyetértés alapján hozzák meg.

 • Főkapitány (総隊長, Sōtaichō) - A Tizenhárom Védelmi Osztag legfőbb vezetője.

Feladata felügyelni a Gotei 13, az Onmitsukidō és a Kidōshuu tevékenységét a Tiszta Lelkek Városa, s a Lelkek Világának jóléte érdekében. Az egyetlen testület, mely kérdőre vonhatja a Negyvenhatok Tanácsa és szintén ők foglalkoznak a főkapitány elhalálozását követően az utód kijelölésével. Eme tisztség korábbi tulajdonosa Yamamoto Genryūsai Shigekuni kapitány volt, aki mintegy ezer évig töltötte be eme pozíciót. A jelenlegi főkapitány Fujimoto Masayoshi.

 • Kapitány (隊長, Taichō) - A tizenhárom őrosztag egyikének vezetője.

A kapitányok a lehető legnagyobb tiszteletnek örvendnek Soul Societyn belül. Mindannyian képesek megidézni zanpakutōjuk végső alakját, ennek köszönhetően akár ötször vagy tízszer nagyobb erőre tehetnek szert, mint egy olyan harcos, aki nem rendelkezik ezzel a szinttel. Mindazonáltal a bankai feloldása nélkül is kiemelkedően képzettek Kidō, Shunpo vagy Hakuda területén. Emellett remek stratégák, illetve jártasak Soul Society történelmében is. Mindezek miatt átívelhetetlen szakadék tátong a taichōk és az alacsonyabb rangú tisztek között.

Fővezető tisztségviselőként az ő feladatuk az osztagaik szervezése, a taktikai és politikai irányelvek megadása. Saját divízióján belül a kapitány parancsai megkérdőjelezhetetlenek a beosztottak által, de még más kapitányoknak sincs beleszólása, akár az osztag specializálódását is megváltoztathatja, mint ahogy azt Urahara Kisuke is tette beiktatása után. Mivel teljes fennhatósággal rendelkeznek saját osztaguk felett, így a Gotei Juusantai inkább elszigetelt részekre tagolódik, nem pedig egy tökéletesen egységes katonai szerv. Ebből kifolyólag egyedüli jogot gyakorolnak beosztottaik rendszabályozásában, kivéve, hogyha az adott osztagnak éppen nincs kapitánya vagy a beosztott cselekedetei szemben állnak a Seireitei törvényeivel.

A kapitánnyá válás három lehetséges módja:

 • Kapitány előremeneteli teszt (隊首, Taishu) - A teszt lényege kimerül a bankai bemutatásában, a legtöbb kapitány ilyen módon tett szert rangjára. Legalább három kapitánynak, köztük a főkapitánynak is jelen kell lennie szemtanúként.
 • Személyes ajánlás - Hat kapitány személyes ajánlása szükséges ehhez a formulához, valamint további három támogatása a fennmaradó hétből.
 • Az előd harcban való legyőzése - Mind közül talán ez a legbarbárabbnak mondható módszer, általában a 11. osztag berkein belül használatos. Amennyiben a kihívó bármilyen formában, szemtől szemben, legalább kétszáz osztagbeli előtt képes legyőzni az aktuális taichōt, úgy megörökli annak rangját, s az előremeneteli teszt, valamint a bankai bemutatása nélkül is elfoglalhatja a pozíciót, semmilyen hátránya nem származik ebből.

Hadnagy[]

 • Hadnagy (副隊長, Fukutaichō) - Az osztag második tiszti rangját betöltő személy.

Vezető tisztségviselőként kötelességük felügyelni és vezényelni a napi feladatok elvégzését. Általában csak a shikai megidézésére képesek, ettől függetlenül divíziójuk második legerősebb tagjaként hivatkozhatunk rájuk. A kapitány esetleges halála, eltűnése miatt vagy más olyan esemény következtében, amikor már nem képes megfelelően ellátni kötelességeit helyét a hadnagy veszi át úgymond "helyettesítő kapitányként", amíg az újat ki nem jelölik.

Hadnagynak kizárólag a kapitány nevezhet ki, azonban a jelöltnek rendelkeznie kell a Negyvenhatok Tanácsának támogatásával. Minden kapitány fenntarthatja magának a jogot, miszerint két hadnagyot jelöljön ki, ez azonban nem mindennapi gyakorlat, a Tanács is mélyen helyteleníti. Ugyan elég ritkán fordul elő, de a jelölt akár vissza is utasíthatja a felkérést.

Tiszti rangok[]

 • Tisztek - A harmadiktól a huszadikig lévő tiszti rangok tulajdonosai.

Ők töltik be a megmaradó tiszti helyeket. Itt különbséget tehetünk a rangidős és az újonc tisztek között, lévén amíg a harmadik vagy az ötödik tiszt rangját kizárólag egyetlen személy töltheti be, addig huszadik tiszt akár több shinigami is lehet egyszerre. A tisztek általában kisebb csapatokat vezetnek osztagukon belül.

Méret és toborzás[]

Egy-egy osztag több, mint kétszáz halálistent számlál soraiban, ebből adódóan a Seireitei állandó hadereje körülbelül háromezer bevethető katonából áll. A shinigamik toborzása a Lélektovábbképző Akadémiából történik, azonban a képzést teljesítők közül nem mindenkiből lesz halálisten, hisz' az Akadémia elvégzése kizárólag alapkövetelmény ahhoz, hogy a jelentkező egyáltalán részt vehessen a Goteibe történő felvételi vizsgán. Sikertelensége esetén ez akár többször is megismételhető.

Jelvények[]

Mind a tizenhárom osztag a Gotei Juusantaion belül rendelkezik egy-egy saját szimbólummal, amely képviseli az adott divízió világszemléletét. Ezek kinézete általában különbözőfajta virágokat idéz és ilyen formában jelennek meg a hadnagyokon, s kapitányokon elhelyezett erőkorlátozó-pecsétek is. Minden jelképnek megvan a maga jelentése.

GoteiSzimbolum

A Gotei 13 osztagának szimbólumai

Uniformis[]

A legtöbb személy a Gotei 13 kötelékében a hivatalos shinigami egyenruhát, az úgynevezett shihakushōt (死覇装, Halott Lelkek Ruházata) viseli, amely fehér shitagiból és tabiból, fekete hakamából és kosodeből, valamint egy pár warajiből áll. Az uniformis felsőrészének belső oldalán megtalálható a tulajdonos osztagának emblémája, melynek nincs különösebb jelentősége, csupán egy kisebb biztonsági rendelkezés. A hadnagyok ezek mellett néha egy karszalagot is hordanak általában a bal karjukon, amin az osztaguk száma és jelképe kerül feltüntetésre. A hadnagyi gyűlések alatt viselete kötelező, máskülönben csak ritka alkalmakkor láthatóak.

A kapitányok fehér haorit viselnek a shihakushō felett, melynek hátrészén az osztaguk sorszáma látható a Gotei rombuszalakú szimbólumába foglalva. A haorik belső oldalának színe divíziónként más és más.

Advertisement