Bleach Szerepjáték Wiki
Advertisement

Ismertető[]

A szervezetet nagyjából 400 éve alapította egy akkoriban is már pár ezer évesnek számító mágus. Theltas Nocturn a mágus világ egy elhíresült varázstárgy készítő alakja. Nem lehet tudni, hogy pontosan milyen okokból hagyta ott az Insignis Reliquiát, azonban most pár hónapja egyenes ági leszármazottja vette át a szervezet vezetését. Az "Insignis Reliquia" szó latin eredetű, melynek jelentése "kiemelkedő ereklye". Már maga a név utalhat a szervezet profiljára, hiszen ez egy varázsereklyék felkutatására orientálódott szervezet. Magját meglehetősen a gyökerekhez visszanyúló tagok alkotják, így a szervezeti nyelv a latin. A régebbi arculatával ellentétben Nocturn áttért egy sajátos szervezeti formára. Így tulajdonképpen a mai napra tagjait csupán a különleges fajok képviselhetik.

A szervezet célja/arculata[]

A világ számos varázsereklyéjének felkutatása, és birtoklása. Számukra nem számít, hogy ezt a fajta hatalmat milyen módon szerzik meg. Gyakorta folytatnak piszkos üzleteket, s a hátba szúrás is mindennapos tevékenységük. Elvük a "Divide et Impera" azaz "Oszd meg és uralkodj"!

Ismertetőjelük[]

Nem hordanak semmi átlagostól eltérőt leszámítva egy elátkozott érmét, amelyet minden egyes tag magánál hord. Ez amolyan belépő a főhadiszállásra, viselete kötelező jellegű.

Kronológia, a kezdetek[]

2qxw6j4

Cseppen, szétárad, belefolyik a résekbe. Megtisztít mindent, amelyet lágy karmai csak elérnek. Sötét fellegek lappangó ígéretei, ez azok, amik jelenleg a vékonyra feszült üveget is lassacskán belepni kezdik. Órákon keresztül áztatják a nyomort és a megnyomorgatottat, hogy ez által új utakat mutathasson. Tisztára mossa a mocskot, tisztára azt, melyet ő maga tett mocskossá, és letűnté. S nini, egy aprónak tűnő fénysugár is szórványosan, félőn hatol át a tömör tárgyon a szemközti falat megvilágítva, ahol egészen addig a sötétség terült el. Egy olyan helyre fészkelte be magát, ahová sosem lett volna szabad. De az árnyak már nem is olyan sokáig viselik el a jelenlétét, mert a fényben egy markáns sötét jel izzik fel, megmutatva a fénynek, hogy a sötétség néha sokkal forróbb, mint annak az látszik. Megvakít, tébolyba taszít, feléget és ellep. Ezt teszi jelenleg is azzal a néhai fiatal fiúval is, aki többnek született, mint hitte volna. Szürkülni látszék a világ, s szürkülni a jelen is. A múlt végre kiborogatja szennyesét... Korok dicsmérvei és elvei, akkoriban nem számított, hogy hogyan is gondolod, az számított mekkora leszel vele. A 17. század első felében nem az volt a fontos, hogy ki is voltál te magad, hanem az, mennyi pénzed volt. Mert a világ ugyanolyan velejéig romlott és kipusztult volt, mint manapság. Néha jöttek s mentek emberek; a gazdagok váltották egymást, a szegények pedig éhségben lelték halálukat. De azok az illetők, akik igazi magaslatokra emelkedtek, azokra a jövő generációi is emlékeznek. Így volt ez néhány becses bányásszal is. Nem voltak ők egyebek, mint hétköznapi szegény emberek, akiknek egyetlen egy vágyuk volt, magasba emelkedni. Talán még ti is emlékezhettek arra, hogy abban a korban az arany még igen csak sokat ért. Annak okát, hogy az ötfős társaság egyike, még is hogyan örökölhetett egy lepukkant bányát, nem tudni. De azt igen, hogy a múlt árnyaiba visszavezethető történet eme szerencsésnek mondható fordulattal kezdődött. Öt ember, egy bánya és rengeteg ehhez társuló idő.
Történt egy nap, mikor a Nap már kelendőben volt, s a kakas már javában kukorékolt a háztetőn, robbanást lehetett hallani. A bánya kicsiny kis bejárata egy eldugott helyen volt a sűrű erdős terület kellős közepén. Nem volt ember rajtuk kívül, aki oda találhatott volna, ők még sem féltek egy omladozó bányában tölteni az éjszakájukat. Valami hibát követhettek el az egyik szárnyban, amelynek a bejárat beomlása volt a következménye. Természetesen, mint minden ilyen esetben, akkor is egymás ellen fordulva csak a lármás veszekedés lehetett jelen, tettek nélkül. Néhány órába telt, még valakinek eszébe is jutott egy követ megemelni, de azt is hiába. Egymásra néztek, s tekintetük szinte leírta azt a szót, hogy „végzet”. Tudták, hogy a bányából nem igazán lesz kifelé vezető útjuk, ismerve a helyzetüket. Még is volt bennük bizonyos túlélési ösztön, ami arra sarkallta az egyéneket, hogy a bánya oly’ szegletébe térjenek, amit még maguk sem fedezhettek fel igazán. Hogy bölcs gondolat volt-e, vagy csak a halálérzet apró sugallata? Nehéz volna megmondani, hiszen ez a történet is csak a sugallatokból fennmaradt szóbeszédek egyazon formája. De abban lehet némi igazság, hogy ott történt az a bizonyos dolog, amitől ők a magaslatokba emelkedhettek. Néhány ereklye, temérdek arany és egy legendákból ismert személy. Egy olyan személy, aki akkor szabadult ki az őt lepecsételő átokból, amikor az egyik az aranydobozkába rejtett aranyérmékhez illesztette sebes ujját. Mondhatni az ember vére felkeltette a mágust mély álmából és erőt adott neki a szabadulásra. Félelem, ledöbbentség? Ugyan, egy halálra ítélt ember bármire képes azért, hogy túlélhesse. Ebből is kivehető volt már akkor is, hogy az emberi faj gyarló és túlságosan kiszámítható. Így hát a bányában alvó „gonosz” üzletet ajánlott a halandóknak. Egy üzletet, aminek egyáltalán nem mondhattak ellent. Földi javak, élet, tudás, amelyet bőven lehetne hatalomnak is nevezni. Így szerezte meg első öt követőjét Theltas Nocturn, a mágus, s így alapult meg az Insignis Reliquia.

Egy idegen tollából...

Szervezeti Hierarchia[]

Üdvözöllek ifjú kalandor, ki a nagy múltú enciklopédiánk után érdeklődik!

Mielőtt bele kezdenél az olvasásba, tisztáznunk kell valamit. A szerző elhatárolódik minden nemű felelősségvállalástól. Az itt leírtak csak általánosságban tüntetik fel dicső szervezetünk alapelveit, kialakult rendszerét. Bizonyos szintű jogokkal, hagyományokkal, és a minket felépítő hierarchiával találkozhatsz, ha tovább olvasol. Ám jól vigyázz tudatlan, az itt leírtak nem ruháznak fel semmilyen védelemmel, azonban jobb, ha tudsz egy-két dologról.
Kellemes időtöltést kíván: Malazaar, a szervezet történésze!

FantasyBook4

400. életévét élő szervezetünk bár sokaknak tűnhet teljesen szabadosnak, mégsem az. Habár a szabályok annyira nem köteleznek, de útmutatóként mai napig fennmaradt írás, amelyet az összeköttetőnek (Nocturn) kötelező jelleggel be kell tartatnia. Eleinte, egyik alapítónk Theltas Nocturn, rengeteg szabályt alkotott s helyezett érvénybe, de mára már Baltazaar mohóságának hála, rengeteg az idő homályába veszett. Csak a jelenlegi urunkban bízhatunk, aki mintha visszatért volna a régi hagyományokhoz. Kezdve azzal, hogy személye mai napig is rejtett szemeink előtt. Így hát, rengeteg változáson végbe ment szervünk a jelenlegi felépítés szerint működik:

 • Insignis Placements: Eredetileg hét egyén alkotta meg szervezetünket, s ennek jelképeként ma, hét különböző országban található meg az Insignis Reliquia főhadiszállása. Mindegyik főhadiszállásnak különlegessége, hogy egyedi hagyományokra épül, és a profiljuk is kissé eltérő jelleggel üzemel. Tagjaik is mások, hiszen, aki francia IR tag, az nyilván más, mintha német lenne. A Placements-ek élén mindig egy helytartó áll, vagy is Insignis úr/úrnő. Van olyan placements arbiter, aki nem is rejtegeti személyét, voltaképpen szabadon felvállalja jelenlétét. Amit fontos tudni, hogy mindegyik placements befolyás szerint vannak rangsorolva, valamint a Karakurai Platcements az Insignis Reliquia központja (mediam), tehát legrangosabb egysége.

Nem elhanyagolandó tény, hogy a szervezet eképpen eltérést mutat, mely szerint az eredeti hetes kihelyezések száma tizenháromra nőtt. Az alapelv, viszont nem változott. A rangsorolás most is Karakurával indul, s minél kevesebb befolyással bír egy szerv, annál kisebb főhadiszállásnak, és ereklyének örvend.

Befolyások szerinti jelenlegi rangsor:
Állandó jelleggel: Karakura
Egyiptom, Nagy- Britannia, Görögország, Németország, Svájc, Kanada, Brazília, Oroszország, India, Dél-Afrikai Köztársaság, Ausztrália

Belső Hierarchia[]

 • Insignis Maxime Arbiter: Az insignis Reliquia mindenkori vezetője, aki egyben a Karakura Placements élén áll. Az egész szervezet tejhatalmú ura, kihez a legtöbb befolyás tartozik. Számára kötelező jelleggel el kell juttatni a felfedezett ereklyék listáját, s amennyiben igényt tart rá, elsődleges joga van az elsajátításhoz. Különleges joga továbbá, hogy 100 évenként összehívja az összeköttetők gyűlését, melyben mindenki továbbíthatja ura/úrnője akaratát, ami az ereklyék feltárását, illetve kereskedését jellemzi. (Amolyan nagyobb kereskedelmi tanácskozás szinten)
 • Insignis Arbiter: A placements-ek jelenlegi helytartói. (Vezetői) Feladatuk, hogy irányként mutassanak a saját főhadiszállásuknak, valamint e védelmének megszervezéséért felelősek. A hagyományok szerint saját védelmük érdekében titokban mozognak a szervezetben. Azonban vannak, akik önön mohóságuk okán feltárják kilétüket.
 • Insignis Coniungere Tectum: Minden helytartónak kötelessége megjelölni azt a személyt, aki által üzenni akar a tagoknak. (Küldetések kisorolása...stb.) A szervezet ezen tagjai, kiváltságokat élveznek a szabályok iránt, hiszen amolyan végrehajtóként üzemelnek. Minden szervezetben mindössze egy ilyen tag van, s annak kiléte mindenkinek egyértelműen nyilvános.
 • Insignis Circulus: Az Insignis Reliquia tizenhármas köre, amelynek tanácsa a legrangosabb tagokat jelöli meg. Gyakorlatban ez inkább azon alapul, hogy kik elég erősek ahhoz, hogy bekerüljenek ide. Köztudott, hogy a tizenhármas kör tagjai tudják meg egyik leghamarabb a megszerezhető ereklyéket, s ők kapnak legelőször küldetésre lehetőséget a Tectumtól. Minden Placementsnek van tizenhármas köre, s ebben is a Karakura circulus a legrangosabb. A tizenhármas kör kivételes joga, hogy új tagokat szervezhetnek be (előzetes engedély nélkül), valamint akiket beszerveznek, megtorlás nélkül meg is ölhetik. (<- Nem kötik rá szabályok.)
 • Insignis Sodalis: Egyszerű tagja a szervezetnek. A legnépesebb részét a szervezetnek ők alkotják. Feladatuk egyszerűen a Circulus munkájának segítsége, de nyilvánvalóan ők kapják a legkevesebb zsoldot.

Insignis Reliquia Ordinandus[]

Már rengeteg szabályzat, és útmutató enyészetté lett, de pár még túl élte az időket. Ezeket többnyire az arbiterek vagy a tectumok vezetik. Az ő feladatuk ezeknek védelme s végrehajtása, ha szabályszegés történik. Az eszközök nem megkötöttek, akár más által is intézhetik. Viszont az alapszintű szabályzatot általában mindenki betartja saját maga érdekében.

 • Vocant: A tizenhármas kör összehívási joga. Mindenkinek, aki a kör tagja, joga van ennek összehívására. Viszont a Tectum jelenlétének hiányában nem vehetnek igény a Solarisok segítségére. Vocantot nem szoktak csak úgy intézni. Általában nagy dolgok alatt szokás ezt megtenni, és leggyakrabban maga a Tectum szokta összehívni. Azt a célt szolgálja, hogy a kockázatosabb feltárásokat felterjesszék, és biztonságosabb küldetést biztosítsanak az erősebbek jelenlétével.
 • Tertius: A szervezet legfontosabb, és egyben leglényegretörőbb szabálya, amellyel mindenkinek szembesülnie kell beavatáskor. A Tertius jelképezi a tizenhármas kör védelmét a szervezeten belül. A harmad törvény meghatározza, hogy aki megöli a tizenhármas kör egyik tagját (esetlegesen felterjeszti önmagát), akkor nyílt prédává változik, s bármikor megölhetik szabályoktól függetlenül. Ám a tertius azt is leírja, hogy Samhainhoz illeszkedően háromhavonta lehetőség nyílik egy teljes napon át, hogy a Tertius veto legyen. Tehát háromhavonta egy napon keresztül eme procedúra teljesen törvényesnek bizonyul. Általában a tizenhármas kör ezeken a napokon rejtőzködik, hiszen a Solarisok száma elképesztő, s mint tudjuk az Insignis Reliquia meglehetősen kapzsi. A Tertius különlegessége, hogy ez a szabály a Circulusra is érvényes. Viszont, ha egy Circulus tag öli meg társát azon a bizonyos napon, akkor némiképp máshogy történnek a dolgok. Pl. Nocturn megöli XY-t, akkor a helyére teljesen szabályosan megjelölhet valakit. Viszont nem összekeverendő a beavatással, a szabályok utána a felterjesztettet is védik. Jelenleg három illetőről tudni, akiket így terjesztettek fel: Nocturn, Viclyn, Rinaaya
 • Exitus: A szervezet elhagyási joga. Bármikor, ha valaki így dönt, jogában áll. Viszont a tectumnak jelezni kell eme szándékot, aki ekkor kezét nyújtva visszakér minden olyan dolgot, amit a tartózkodás alatt a szervezettől kért. Ha a visszaadást elutasítják, akkor a Tectumnak minden további nélkül meg kell ölnie az illetőt. (Mert a szervezet ad, de ha már nem vagy hasznos, el is veszi.)

A szervezet tagjai[]

A szervezet tagjai
Név Leírás
 • Insignis Arbiter
 • Mágus
Theltas Nocturn, az Insignis Reliquia alapítójának sarja. Társaihoz mérten nem rendelkezik akkora tapasztalattal, de ennek ellenére sokak eszén képes túl járni. Mai napig nem sikerült senkinek sem egyértelműen rá jönnie, hogy a szervezetet voltaképpen Nocturn vezeti. Egy kiszámíthatatlan, ezer arcú alak. Sokféle színben képes feltűnni, és senki sem ismeri valódi arcát. Egy fajta daccal veszi az elé állított akadályokat, és folyvást pengeélen táncol. Imádja a kedélyt, a veszélyes játékokat, és a groteszk humort. Legnagyobb gyengéje a sorozatok, amiket Viclyn barátja sózott rá. Azóta megszállottja a szerelmes sztoriknak, viszont elképzelhetetlen, hogy ő valaha is szerelmes legyen. Ez a fanatizmusa is abból alakult ki, hogy imádja a szálakat mozgatni, és olyan dolgokba még csak célzásszerűen is beleszólni, amihez amúgy semmi köze sincs. Van egy mélyen rejtett titka, amit mindenki elől rejteget. Ez pedig a legnagyobb célja, mi szerint bármit képes elérni azért, hogy megszerezze, ami szükséges a rajta ülő átok feloldásához. Ellenségeket szerez, barátságokat köt számára ez mind jelentéktelen tényező. Furcsa paradoxonokat alkotó személy, akinél talán még a drow bérgyilkos is többet érez. Mellesleg, szeret savázni, és egyik célja, hogy egyszer elveri majd benne az apját is. Törzshelye a Sharwyn által vezetett, Viclyn miatt megismert bordélyház.
 • Insignis Circulus
 • Drow fegyvermester és árnyjáró
A szervezet egyik legtapasztaltabb tagja, hisz kétségtelen, megannyi harcot látott már. Megoszlanak róla a vélemények, hiszen sokan vannak, akik egyenesen gyűlölik. Arrogáns, akaratos, önző, bunkó, s morbid humora van. Igyekszik fenn tartani a teljes érzéketlenség látszatát. Gyakran beképzelt, saját magát mások felé helyezi, paranoiás, érzelmi intelligenciája pedig nulla. Mindezen rossz tulajdonságai ellenére is vannak olyanok, akiket többé-kevésbé közel enged magához. Persze nyilvánvalóan nem bizalomról van szó. Hobbyja a sava, a drowk sakkjátéka, s amikor épp nem gyakorol, meditációval foglalja el magát, vagy egy kellemes fürdővel kényezteti rendszeresen túlerőltetett testét. Elég hallgatag személy, jellemző rá, hogy inkább tereli a témát ahelyett, hogy bármikor is elismerné, ha másnak van igaza. Örökös makacssága miatt úgy tűnhet, mintha nem lenne önkritikája, azonban természetesen néha ő is szokott gyengeséget kimutatni és hibázni - csupán ilyenkor mindig elhiteti magával azt, hogy ez nem így van. Ugyan mágiában is van némi jártassága, ezeket igyekszik eltitkolni a szervezeten belül. Célja egy olyan ereklye létrehozatása, amivel hazautazhat szülőotthonába, valamint egy másik szerzése, amivel egy régi adósságát róhatja le az Abyssban.
 • Insignis Circulus
 • Boszorkány
Rinaaya egy magát boszorkánynak tituláló alakváltó zsoldos, aki többnyire gyermeki testben mutatkozik. Egy nagyon ritka és nagy hatalmat adó mágiaág, az Eien no Mahou képviselőjeként az Insignis Reliquia egyik legerősebb tagjának számít, ám ő maga csupán a szervezet szövetségesének tekinti magát, aki a megfelelő ellenszolgáltatásért cserébe felajánlja tudását és hatalmát. Valójában megveti az IR-t és annak tagjait, amiért az ereklyék egy helyre fókuszálásával felborítják a mágiavilág rendjét és egyensúlyát, közönséges tolvajoknak tartja őket. Konfliktusuk a több száz évre datálódik vissza, amikor Theltas és akkori társai Rinaaya orra elől szereztek meg egy értékes ereklyét. Noha azóta a mágikus tárgy immár a boszorkány birtokában van, dühe nem csillapodott az Insignis ellenében, és cseppet sem bánná, ha a szervezet elpusztulna.

Öntörvényű, roppantul arrogáns nő, aki felettébb élvezi, ha másokat szenvedni lát. Kedvenc szórakozása a gyenge ártatlanok kínzása, úgy játszik az életükkel, mint macska az egérrel. Felsőbbrendűnek tartja magát a legtöbb lénynél, és erre meg is van az alapja, hiszen olyan erők birtokában van, amiről mások álmodni sem mernének. Egy élő ereklyetár, ám esze ágában sincs megosztani nehezen megszerzett kincseit a szervezettel. Nem tűri, ha vesztegetik az idejét, sem azt, ha parancsolgatnak neki, ugyanakkor bármibe belemegy, ha az kellően szórakoztatónak ígérkezik a számára, és segít elűzni unalmát. Remek stratéga, ha elég ideje van felkészülni, akár nála sokkal erősebb entitásokkal is könnyedén el tud bánni. Célja elérni mágiaágának forrását, és szert tenni annak végtelen hatalmára, valamint egy tanítványt találni, akinek átadhatja tudását faja hagyományainak megfelelően.

 • Insignis Circulus
 • Félvér (drow és elf) gyógyító
Egy örök rejtély a szervezet életében. Ártatlansága, naivitása miatt eléggé megosztó személyiség (nem az Insignisbe illő). A szervezet egyik legjobb diplomatája annak ellenére, hogy meglehetősen félénk kiállású egyed. Illiame a harmadik legidősebb személy, ennek ellenére harci tapasztalata igen csekély. Gyógyítás terén viszont verhetetlen, a legképzettebb gyógyító a halhatatlanok közt. Hajdanán Egyiptom fáraójának Ámon-Ré főpapnője volt, ám évezredek elteltével összetűzésbe került Theltas Nocturn-el. A mágus egy varázskristályba zárta testét, míg húsz évvel ezelőtt ki nem szabadította a szervezet ebből. Azóta Nocturn egy fajta védence lett. Nem kimondottan lehet megállapítani, de sejtetős, hogy céljai vannak a lánnyal. Illiame nevét Viclyntől kapta, addig egyszerűen nem nevezték sehogy sem. Nem ismeri a múltját, sem azt, hogy ki is ő valójában. Legnagyobb célja, és egyben félelme az emlékeinek visszanyerése. Amnéziája azonban nem végleges, alkalmakkor furcsa rohamokban szenved, mely jele az emlékeinek visszatérésére. Hatalmas bizonyítási vággyal rendelkezik, kevés önbizalommal, s annál kisebb bátorsággal. Édesapja (Shyntdrin Baen'rahel) hajdan Menzoberranzan egyik fegyvermestere volt a hatodik nemesi házból. Később jelentős személy lesz életében.
IMG 15102011 185448
Malazaar
NJK
 • Insignis Circulus
 • Mágus
Egyike az Insignis Reliquia alapítóinak. Több ezer év áll a háta mögött, mégis gyakorta tűnhet egy bölcs öregembernek. Malazaar számtalan mágia mestere, s voltaképpen jelenleg az Insignis Reliquia leghatalmasabb mágusa Theltas Nocturn mellett. Diplomatikus felfogása ellenére rengeteg csatán, és megmérettetésen van már túl. Neve a világon elhíresült, tapasztalata sok oldalról kamatozik a szervezetnek. Elég sokan tartanak tőle, és kerülik társaságát. Malazaar indokai eléggé fedettek, csupán ő tudja, hogy számára az Insignis Reliquia egy otthon. Szinte keresztfiaként tekint az ifjú Nocturnre, és lányaként Illiamere. Theltassal mai napig erős párost alkotnak, jelenleg az ő kéme a kihelyezésen. Szenvedélye a tehetségek felfedezése, és azok tanítása. Mégis legnagyobb tudását annak az utódjának tartja, akit még nem talált meg (vagy nem jött rá, hogy ott van az orra előtt).
Cv-sotn-alucard6
Dimitru
NJK
 • Insignis Circulus
 • Vámpír
Meglehetősen idős, fiatalos kinézete ellenére. Külsőleg 40 év körüli, valójában az ezredik évén is túl van már. Sajátos családi öröksége, hogy a vámpírsága valamennyire tovább fejlett az átlagnál. Mondhatni vérszomjánal előjövetelekor félig denevérszerű alakot vesz fel. (Avatara Meier Link a Vampire Hunter D-ből.) Egy arrogáns, cinikus és rideg alak, akinek egyetlen célja a szervezetben jelenleg Illiame megölése. Ezt képes bármilyen eszközökkel elérni, és nem riad vissza attól sem h Viclynnel ellenségek lettek. Egyik alkalommal rá jött, hogy Sharwyn vére erősít rajta (ugyanakkor megöli is), és vérkötést intézett rajta, hogy Samhain éjjelén igyon a véréből. Ennek célja, hogy ideiglenes erősítését felhasználja a drow ellen, valamint könnyű szerrel megölje Illiamet. Ő Karakura jelenlegi vámpír ura, ki csak abból a célból csatlakozott a szervezethez, hogy megölje nővére gyilkosát. Elég sokan tartanak tőle a szervezetből, mert valóságos vámpír csapatok állnak mögötte, melyeket éveken át szervezett meg magának.
IMG 15102011 174207
Sharwyn
NJK
 • Insignis Sodalis
 • Demigod főpapnő és bárd
Sharess istennő főpapnőjeként nem veti meg a kisebb flörtöket, már-már könnyűvérűnek is nevezhető. Ennek ellenére még sem nevezhető annak, hiszen szigorúan ragaszkodik vallásában követett hagyományaihoz, s mércéjét is elég magasra tette. Jellegzetessége kellemes, mély hangja, s macskaszerű mozdulatai. Félisteni mivolta miatt természetfeletti módon ellenállhatatlan, ezt pedig ki is használja. Papnői és bárd mágiája nem tartalmaznak ártásra alkalmas eszközöket, ezért éles harcban nem sok haszna vehető, védelmi körei azonban kiválóak. Félistensége miatt minden hónapban csak egyszer lehet megölni, hiszen minden fogyó holdkor egyszerű halandóvá változik. Ilyenkor rendszerint egy hisztis, nyűgös fruskaként viselkedik, nehezen viseli halandóságát. Bordélya egyben egyfajta információs hálózat csomópontja is. Célja vagy emberré, vagy istennővé válni, még ő maga sem tudja, melyik szimpatikusabb számára, hiszen mindkettőnek megvan az előnye és a hátránya is. Úgy hiszi, hogy Sharess istennő gyermeke, ám valójában ez téves, egy másik istenség leszármazottja, kinek kilétét egyelőre homály fedi.
Ruru
Ruardh Elenvaul
NJK
 • Insignis Sodalis
 • Fél-elf harcos
Írország egy eldugott településén nevelkedett. Régimódi, szigorú, ám jó neveltetést kapott. 47 évével még nem számít nagykorúnak, csupán három esztendő múlva válik azzá. Ez kicsit meg is látszódik arcvonásain, kicsit fiatalos és kamaszos, ám még sem gyerekes, s valamiért feminimnek sem nevezhető. Örök optimista, már-már ijesztően jó szándékú, jószívű és naiv, ártatlan lélekben és testben egyaránt. Nem hisz a gonoszban, szerinte az nem létezik, csupán rossz gyermekkor és meg nem értettség. Mindennél fontosabb számára saját becsülete s módszereinek tisztasága. Tehetséges harcos, s idővel talán a legjobbak közé kerülhet, azonban még túl fiatal és tapasztalatlan. Valamint ellenfeleit sosem öli meg, ugyanis számára az elfogadhatatlan. Kedveli a kellemes társaságot, mértékkel a bort is, vegetáriánus, ennek ellenére tud vadászni és halászni is. A keringő és az ír néptánc gyakorlott művelője, ám a festőművészetekért is rajong. Megboldogult apjára, Hérionra felnéz, példaképként tekint rá, s bátyja, valamint klánja tagjai jelentik számára otthonát. Életcélja beteljesíteni apja utolsó kívánságát, amihez úgy érzi, a tisztaság, nemesség és becsületesség útján érhet el.

Küldetések[]

Főküldetések:

 • Samhain-i órák

Magánküldetések:

 • Démon Casino
 • A gróf markában
Advertisement